Vastgoed
Janssens

Takenpakket van de syndicus

Als syndicus krijgt men de verantwoordelijkheid het beheer te behartigen van de gemeenschappelijk delen. Hieronder vindt u een korte opsomming van de voornaamste uitdagingen van Vastgoed Janssens.

Administratief beheer

 • Het samenstellen van een basisdossier: basisakte, reglement van orde, bouwkundige samenvatting, juridische samenvatting, enz.

 • Bijeenroepen van de Algemene Vergadering, woont deze bij, stelt een verslag hiervan op en verstuurt dit binnen een redelijke termijn naar alle mede-eigenaars.

 • Verzorgen van alle briefwisseling nodig in zake mede-eigendom ten opzichte van de individuele mede-eigenaars, de bewoners en derden.

 • Afsluiten – na goedkeuring van de Algemene Vergadering – van contracten met leveranciers (onderhoud, verzekering, nutsvoorzieningen, etc.), aanvragen van prijsoffertes, etc

 • Bewaren van alle documenten van mede-eigendom (uittreksels, basisakte, plannen, verslagen, etc.)

 • Bijeenroepen van een Bijzondere Algemene Vergadering bij belangrijke gebeurtenissen (zware schade, onverwachte hoge kosten, rechtzaken, etc.)

Technisch Beheer

 • Het coördineren van het onderhoud van de gemene delen (poetsbeurten, controle van de liftinstallatie, etc.).

 • Informeren van de Algemene Vergadering wanneer er zich belangrijke herstellingen opdringen en ervoor zorgen dat deze een weloverwogen beslissing kan nemen (bijvoorbeeld via het ter beschikking stellen van prijsoffertes).

 • Zorgen voor een goede opvolging van de uitvoering van de beslissingen die door de Algemene Vergadering werden genomen.

 • Heeft de bevoegdheid de dringende herstellingen te laten uitvoeren (bijvoorbeeld na een storm, brand of overstroming).

Vertegenwoordiging

 • Optreden in rechte als vertegenwoordiger voor de mede-eigendom.

 • Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Financieel beheer

 • Voeren van de boekhouding op een duidelijke transparante, gedetailleerde en nauwkeurige wijze.

 • Beheer van de ontvangsten en uitgaven.

 • Samenstellen van het werkkapitaal (= nodig om maandelijkse lasten te bekostigen).

 • Invorderen van de verschuldigde bedragen.

 • Opmaken van een periodieke afrekening voor elke mede-eigenaar.

 • Indien nodig een reservekapitaal opvragen (=kapitaal dat onvoorziene zware kosten moet helpen opvangen).

 • Betalingen uitvoeren ten laste van de Vereniging van mede-eigenaars.

 • Zorgen voor een stipte betaling van de leveranciers.

 • Opstellen van een kosten-begroting voor het toekomende boekjaar en het opvragen – na goedkeuring van de Algemene Vergadering – van voorschotten/provisies bij de mede-eigenaars

 • Het jaarlijks opstellen van een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven die aan de mede-eigenaars wordt toegestuurd