Vastgoed
Janssens

Rentmeesterschap

Rentmeesterschap wordt ook wel eens “privaat beheer” of “patrimonium beheer” genoemd.

De eigenaar van een onroerend goed vertrouwt dit toe aan een rentmeester die het dagelijks beheer voor zijn rekening neemt.
Deze vorm van beheer komt vaak voor bij eigenaars die in het buitenland verblijven of mensen die hun onroerend goed verhuren en zich van de dagelijkse beslommeringen wensen te ontdoen. Want wat met huurders die slecht betalen, wat in geval van schade, desgevallend, wie is verantwoordelijk, wat met gecompliceerde juridische procedures (rechtsbijstand),… Een professionele rentmeester biedt hier de oplossing!

Wat houdt dit concreet in :
  • Volledige huur- en provisieopvolging
  • Automatische aanmaak van huur en provisies
  • Indexaanpassingen
  • Afrekening kosten huurder/eigenaar
  • Rekeninguittreksels en herinneringen
  • Bankdagboek / Kasdagboek
  • Omzetten huur en provisies per eigenaar/per gebouw
  • Afrekening inkomsten/uitgaven

Wenst U een beroep te doen op onze diensten als rentmeester?
Of wenst U een vrijblijvende offerte?

Neem dan gerust contact op met ons!