click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
Mijn Locatie Volledig scherm Vorige Volgende

Your search results

Syndic

 Takenpakket van de syndicus

syndic

Als syndicus krijgt men de verantwoordelijkheid het beheer te behartigen van de gemeenschappelijk delen. Hieronder vindt u een korte opsomming van de voornaamste uitdagingen van Vastgoed Janssens.

Administratief beheer

 • Het samenstellen van een basisdossier: basisakte, reglement van orde, bouwkundige samenvatting, juridische samenvatting, enz.
 • Bijeenroepen van de Algemene Vergadering, woont deze bij, stelt een verslag hiervan op en verstuurt dit binnen een redelijke termijn naar alle mede-eigenaars.
 • Verzorgen van alle briefwisseling nodig in zake mede-eigendom ten opzichte van de individuele mede-eigenaars, de bewoners en derden.
 • Afsluiten – na goedkeuring van de Algemene Vergadering – van contracten met leveranciers (onderhoud, verzekering, nutsvoorzieningen, etc.), aanvragen van prijsoffertes, etc
 • Bewaren van alle documenten van mede-eigendom (uittreksels, basisakte, plannen, verslagen, etc.)
 • Bijeenroepen van een Bijzondere Algemene Vergadering bij belangrijke gebeurtenissen (zware schade, onverwachte hoge kosten, rechtzaken, etc.)

Financieel beheer

 • Voeren van de boekhouding op een duidelijke transparante, gedetailleerde en nauwkeurige wijze.
 • Beheer van de ontvangsten en uitgaven.
 • Samenstellen van het werkkapitaal (= nodig om maandelijkse lasten te bekostigen).
 • Invorderen van de verschuldigde bedragen.
 • Opmaken van een periodieke afrekening voor elke mede-eigenaar.
 • Indien nodig een reservekapitaal opvragen (=kapitaal dat onvoorziene zware kosten moet helpen opvangen).
 • Betalingen uitvoeren ten laste van de Vereniging van mede-eigenaars.
 • Zorgen voor een stipte betaling van de leveranciers.
 • Opstellen van een kosten-begroting voor het toekomende boekjaar en het opvragen – na goedkeuring van de Algemene Vergadering – van voorschotten/provisies bij de mede-eigenaars
 • Het jaarlijks opstellen van een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven die aan de mede-eigenaars wordt toegestuurd

Technisch beheer

 • Het coördineren van het onderhoud van de gemene delen (poetsbeurten, controle van de liftinstallatie, etc.).
 • Informeren van de Algemene Vergadering wanneer er zich belangrijke herstellingen opdringen en ervoor zorgen dat deze een weloverwogen beslissing kan nemen (bijvoorbeeld via het ter beschikking stellen van prijsoffertes).
 • Zorgen voor een goede opvolging van de uitvoering van de beslissingen die door de Algemene Vergadering werden genomen.
 • Heeft de bevoegdheid de dringende herstellingen te laten uitvoeren (bijvoorbeeld na een storm, brand of overstroming).

Vertegenwoordiging

 • Optreden in rechte als vertegenwoordiger voor de mede-eigendom.
 • Voor meer informatie neemt u contact met ons op.